Dept. of Marathi

मराठी विभाग

Department Profile

  • Year of Establishment : 1993

  • Programs / Courses offered :

      • UG level : BA (Annual pattern) Since : 1993

  • No. of Teaching Posts :

      • Permanent : Sanctioned posts : 2 Filled: 1 Associate Professor, 1 Asst. Prof. Total filled 2

  • Teachers With Ph.D. = 2, With M.Phil.= yy, With SET/NET : --

Dr. Milind Kasabe
Dr. Mangal Dongare

Carousel :

फोटो मालिका : सरकता स्लाईड शो येथे पाहिजे, त्यासाठी पाच दहा फोटो soft copy द्या

Dept. Library

पी डी एफ फाईल मध्ये यादी ... येथे लिंक करणे

Photo Gallery

soft copy फोटो देणे ज्यावरून गेल्या दोन तीन वर्षातील विभागाच्या activities दिसतील .......

Achievements of Alumni:

माजी विद्यार्थी यादी, वर्ष, नाव, काय करतात इत्यादी देणे